0

Your Cart

No products in the cart.
HUMINOVÁ PŘÍSADA DO KRMIVA OD PRECOFERT

Přísada do krmiva PRECOCARE

Organicko-minerální koncentrát pro zvýšení hmotnosti a posílení zdraví zvířat

Co je to organická přísada do krmiva PRECOCARE?

Rašelino-sapropelový koncentrát PRECOCARE je huminová přísada do krmiva pro farmářskou drůbež a hospodářská zvířata.
Produkce a použitá technologie jsou založeny na respektujícím přístupu k přírodním zdrojům a má za účel obnovu a podporu zdravého ekosystému.

Přísada do krmiva z rašelino-sapropelového koncentrátu PRECOCARE

Rašelino-sapropelový koncentrát PRECOCARE je huminová přísada do krmiva pro farmářskou drůbež a hospodářská zvířata.

Urychlete růst s přísadou do krmiva PRECOCARE!

PRECOCARE je vyzkoušen a testován v laboratorních podmínkách. Obsahuje 100% přírodní ingredience a žádné škodlivé přísady.

Poroste váha vašich
zvířat i váš zisk!

Přísady do krmiva PRECOCARE

Zrychlete růst s přísadou do krmiva PRECOCARE!

Rašelino-sapropelový koncentrát je organická huminová přísada do krmiv, která posiluje imunitu, metabolismus a přírodní procesy růstu u zvířat, což u nich vede k příbytku na váze a ke zvýšení produktivity. Díky svému vlivu na posílení imunitního systému a střevní mikroflóry pomáhá minimalizovat rizika onemocnění a infekce.

INVESTOVAT DO RŮSTU

„Složení pochází z ryzích přírodních zdrojů, jako jsou horská jezera a nedotčená úložiště, vzdálená od městského nebo průmyslového znečištění. Produkty jsou vyrobené pouze z organických a přírodních látek: jezerní sapropel, rašelina z nízkého rašeliniště a jezerní voda. DAR Z PŘÍRODY!“

Pavel Malyshev

Ředitel • PRECOFERT s.r.o.

Jak huminové přísady prospívají zdraví a produktivitě hospodářských zvířat

Huminová aditiva jsou nákladově efektivním a přírodním řešením pro chov zvířat.

Přírodní krmná přísada, která zvyšuje zvířecí hmotnost a zlepšuje kvalitu výrobků

Jednou z největších výzev pro statkáře je optimalizace růstu a kvality hospodářských zvířat, aniž by riskovali jejich zdraví a pohodou. Mnoho tradičních krmných doplňků způsobuje negativní vedlejší účinky, včetně vytvoření odolnosti proti antibiotikům, znečišťování a nedůvěry spotřebitelů. Proto jsou přírodní a bezpečné alternativy, které by přispívaly ke zlepšení užitkovosti zvířat a kvality živočišných výrobku, tak důležité.

PRECOCARE je přírodní krmná přísada, která obsahuje unikátní směs extraktů z rostlin, minerálů a probiotik. Byla navržena tak, aby podporovala zdravé trávení a posílila imunitní systém zvířat, a dosáhla u zvířat příbytku na váze a zlepšení kvality živočišných produktů. PRECOCARE bylo testováno na prasatech, dobytku, koních a drůbeži, a předvedlo významné výsledky, co se týče nejen příbytku na váze ale i jiných přínosů. Tabulka shrnuje hlavní účinky PRECOCARE na různé zvířecí druhy.

PRECOCARE as a feed additive
Příbytek na váze a jiné přínosy PRECOCARE*

Zvířata

Příbytek na váze zvířat

Jiné přínosy

PrasataPrasata vyšší než průměr o 10-15%Větší ziskovost. Nižší konverze krmiva.
KrávyKrávy vyšší než průměr o 10-12%Vyšší dojivost a obsah tuku v mléce, nižší výskyt onemocnění jater.
Drůbež

Drůbež vyšší průměr o 9-18%

Vyšší produkce a kvalita vajec, nižší úmrtnost.

*uvedeno na základě provedených studií

Jak pomocí přírodní krmné přísady snížit úmrtnost zvířat i veterinární náklady

Feed additive cows

Používáním PRECOCARE, jako přísady do krmiva, mohou zemědělci zvýšit svůj zisk a udržitelnost, díky jeho schopnosti snížit úmrtnost zvířat i veterinární náklady.

Následující tabulka nabízí příklady, kdy užíváním PRECOCARE, u prasat, krav, telat a drůbeže došlo ke snížení jak úmrtnosti, tak nákladů.
Tyto data jsou založená na skutečných případech užívání PRECOCARE v různých krajích a na různých farmách.

Výsledky měření vlivu užívání PRECOCARE na zvířata jsou srovnávány s průměrnými výsledky vycházejících z užívání standardních krmiv či krmiv bez přísad. PRECOCARE je tudíž přírodní krmná přísada, která skutečně dokáže snižovat úmrtnost zvířat a veterinární náklady. Je to bezpečná a efektivní alternativa pro zemědělce, kteří chtějí zvýšit produkci a ziskovost.

Pro ověření plného dopadu PRECOCARE na zdraví a úmrtnost zvířat se provádějí vědecké studie, jejichž poznatky budou k dispozici již brzy.

Snížení úmrtnosti a veterinárních nákladů díky PRECOCARE*

Zvířata

Snížení úmrtnosti zvířat

Snížení veterinárních nákladů

PrasataPrasata – 2-3krát menší průměrná úmrtnost.Snížení nákladů až o 50%.
KrávyKrávy – 2-4krát menší průměrná úmrtnost.Snížení nákladů až o 40%.
DrůbežDrůbež – 2-4krát menší průměrná úmrtnost.
Snížení nákladů až o 30%.

*uvedeno na základě provedených studií

Jak užívat organickou krmnou přísadu PRECOCARE

Zlepšení výživové účinnosti o 10-20% aplikací 0.2% roztoku huminového doplňku PRECOCARE do krmiva dobytku a drůbeže.

To znamená navýšení živé hmotnosti o 5-12%, snížení úmrtnosti o 13-18%, a snížení poměru krmiva k příbytku na váze o 5-10% při stejných podmínkách, pracovní síle a krmivu. Navíc u drůbeže posílíte odolnost proti stresu a toxinům vyskytujících se v krmivech. Podporuje optimalizaci příjmu živin a účinnost krmiva.

*uvedeno na základě provedených studií

Precocare feed additives cows

Organická krmná přísada pro dobytek

U skupiny zkoumaných krav, kterým byl podán rašelino-sapropelový koncentrát, došlo ke zlepšení krevních testů. Níže uvidíte změny, které byly vysledovány:

 • Zvýšení hemoglobinu o 4,03%
 • Zvýšení hematokritu o 7,9%
 • Zvýšení erytrocytů o 35,21%

Z těchto údajů vyplývá pozitivní vliv PRECOCARE na krvetvorbu. Biologické ukazatele testované skupiny byly v normě; vyšší hladiny močoviny a kreatininu ukazují zlepšení jaterní činnosti a nižší hladina glukózy zase zlepšení stresové tolerance.

Dřívější studie dokázaly pozitivní vliv PRECOCARE na regulaci imunitního systému, produktivitu, stresovou toleranci a detoxikační procesy.

Z toho vyplývá – zachováme-li totožné chovné podmínky – zlepšení hematologického a biochemické krevního profilu u dojných krav, kterým byl do krmiva přidán rašelino-sapropelový koncentrát PRECOCARE.

Feed additives horses

Organická krmná přísada pro koně

Po přidání PRECOCARE do krmiva koní, došlo v jejich imunitních systémech k pozitivním změnám. Změny v biochemických parametrech odhalily následující vzorce:

 • Adsorpční vlastnosti látek obsažených v krmné přísadě snížili škodlivé účinky na játra, jak je vidět nižším ALT o 9,7% u testované skupiny oproti kontrolované skupině.
 • U testované skupiny došlo ke snížení obsahu bikarbonátů o 23,3%, což naznačuje schopnost rašelino-sapropelového koncentrátu napomáhat organismu v boji s acidózou.
 • Hladina kreatininu u testované skupiny se nacházela v rozmezí 1,199 a 2,0, vzrostla o 25,2%, u kontrolované skupiny klesla o 12,1%. Taková změna v rámci normálního rozmezí může být přikládána větší svalové aktivitě a obecnému zlepšení blahobytu zvířete.
 • Hladina močoviny, která byla u testované skupiny o 31,3% nižší, v kombinací se zvýšením celkové hladiny proteinu svědčí o vyšší syntéze bílkovin.

Z toho můžeme vyvodit jak posílení svalové aktivity u koní, tak i celkovou prospěšnost PRECOCARE na tělo zvířete.

Organic Feed Additives in Pig Farming

Organická krmná přísada pro chovná prasata

Organické krmné přísady pro chovná prasata mají následující benefity:

 • Zlepšují trávení a prospěšnost krmiva, snižují hodnotu konverze krmiva a náklady na krmivo potřebné pro kilogram příbytku na váze.
 • Podporují růst, zlepšují kvalitu jatečného těla, masnou výtěžnost i podíl libového masa a zabraňují nadměrnému ukládání tuku.
 • Podporují imunitní systém prasat a posilují jejich přirozenou odolnost vůči nemocem, parazitům a stresu, zároveň také snižují jejich potřebu antibiotik a jiných léčiv.
 • Posilují prasečí reprodukční výkonnost, zlepšují produkci a kvalitu mléka prasnic a zvyšují míru přežití u malých selat.
 • Snižují emise amoniaku a metanu z chlévské mrvy, čímž přispívají životnímu prostředí a lidskému zdraví.

Z toho vyplývá, že organické krmné přísady jsou pro prasata účinným a bezpečným řešením, jak maximalizovat chov prasat při výrobě vysoce kvalitního vepřového masa, které vyhoví tržní poptávce.

Feed additives in sheep farming

Organická krmná přísada pro chovné ovce

Organické krmné přísady pro chovné ovce mají následující účinky na vlnu:

 • Zvyšují jak produktivitu a hmotnost ovčí vlny, tak i průměr a délku vlněných vláken.
 • Zlepšují barvu, jasnost, jemnost i elasticitu vlny, přičemž snižují množství obsaženého oleje a nečistot.
 • Zlepšují odolnost vlny vůči lámání, plstění a oděrkám, stejně jako zajišťují uzpůsobení vlny ke zpracování a barvení.
 • Zabraňují ztrátě vlny způsobené parazity, nemocemi a stresem a znečištění vlny způsobeném škodlivými látkami.


Z uvedeného tedy vyplývá, že jsou organické krmné přísady účinnou a bezpečnou volbou pro posílení kvality a množství vlny u chovných ovcí.

Poultry

Organická krmná přísada pro drůbež

Existuje několik výzkumů, které srovnávají účinky organických krmných přísad a antibiotik na zdraví a produktivitu drůbeže a na bezpečnost drůbežích výrobků.

Organické krmné přísady mají oproti antibiotikům následující výhody:

 • Organické krmné přísady u drůbeže ani u člověka nezpůsobují antibiotickou rezistenci, která je závažným problémem veřejného zdraví.
 • Nezanechávají stopy antibiotik v drůbežích produktech, které mohou mít negativní dopad na lidské zdraví a způsobovat alergické reakce.
 • Mají širší účinnost v boji proti bakteriím, plísním, parazitům a virům, které mohou drůbež napadat.
 • Mají pozitivní vliv na jejich střevní mikroflóru, což zlepšuje jejich trávení, imunitu, metabolismus a schopnost přijímat živiny.
 • Zasluhují se také o příznivý ekologický vliv díky své schopnosti snížit emise skleníkových plynů z drůbežího hnoje a redukovat zanášení půdy a vody antibiotiky.

Proto jsou organické přísady do krmiva pro drůbež skvělou alternativou oproti antibiotikům, jelikož posilují nejen zdraví drůbeže, jejich produktivitu a kvalitu drůbežích produktů, ale také podporují ekologickou udržitelnost.

Organická krmná přísada pro brojlerová kuřata

PRECOCARE obsahuje huminové látky, aminokyseliny, vitamíny, minerály a stopové prvky.

Stimuluje trávení, imunitní systém, růst a kvalitu masa. Také snižuje emise amoniaku a metanu z drůbežího hnoje, chrání před vitamínovým a minerálním deficitem a posiluje stresovou odolnost a reprodukční výkonnost brojlerových kuřat.

Používání organických krmných přísad u brojlerových kuřat se tudíž stává bezpečnou a efektivní volbou pro maximalizaci drůbežího chovatelství a produkci vysoce kvalitních, udržitelných drůbežích výrobků.

Jak se PRECOCARE užívá?

Přímo na farmách

lze PRECOCARE míchat se všemi typy suchých krmných složek při každodenní přípravě krmiva v krmných směšovačích nebo krmných systémech pro (mléčný) skot.

 

Postřik PRECOCARE na povrch hotového krmiva

Tato metoda zlepšuje chuť a atraktivitu krmiva a zabraňuje tvorbě prachu. Mohou ji používat jak výrobci krmiv, tak i zemědělci, a to v závislosti na dostupnosti potřebného vybavení. Důležité je mít k dispozici postřikovač, který dokáže přípravek PRECOCARE aplikovat rovnoměrně a bezpečně.

Precocare Krmivo Aditiv Postřik na Krmivo

Rozpuštění přípravku PRECOCARE ve vodě a jeho přidání do pitné vody určené pro zvířata

Tento postup umožňuje zvířatům průběžný příjem přípravku PRECOCARE a zlepšuje stav jejich hydratace.
Je to snadná a vhodná metoda pro každé zemědělství, protože nevyžaduje žádné speciální vybavení ani zpracování. Nemusí však být vhodná pro všechny druhy zvířat či vodní zdroje, některá zvířata by se totiž nemusela dostatečně napít.

Rozpuštění přípravku PRECOCARE ve vodě a jeho následný postřik na podestýlku nebo stelivo zvířat

Tato metoda snižuje zápach a koncentraci amoniaku v ustájeních zvířat a zlepšuje kvalitu vzduchu. Postup je možné využít u hospodářských zvířat, která jsou chována na podestýlce nebo stelivu, jako je drůbež, prasata či králíci. Důležité je mít k dispozici postřikovač, který umožňuje bezpečnou a rovnoměrnou aplikaci přípravku PRECOCARE.

Namáčení krmiva v roztoku PRECOCARE před krmením

Tato metoda zvyšuje rozpustnost a biologickou dostupnost přípravku PRECOCARE v krmivu a zlepšuje jeho vstřebatelnost zvířaty. Tento postup mohou využít i zemědělci, kteří si krmivo chystají přímo na farmách, jelikož nevyžaduje žádné speciální vybavení ani zpracování. Nemusí však být vhodný pro všechny druhy zvířat nebo krmiv – některá krmiva mohou až příliš zvlhnout a jsou zvířata, která dají přednost suchému krmivu.

Výhody krmných doplňků PRECOCARE

PRECOCARE se vyznačuje několika výhodami oproti běžným krmným přísadám pro drůbež a hospodářská zvířata. Mezi tyto výhody patří:

Je vyroben z přírodních ingrediencí

Vyrábí se z organických materiálů, které jsou bezpečné jak pro zvířata, tak i člověka. PRECOCARE neobsahuje syntetické chemické látky, hormony, antibiotika ani GMO, které mohou být škodlivé pro zdraví zvířat a nebezpečné pro spotřebitele.

PRECOCARE neobsahuje zakázané dopingové látky.

Dále také podporuje trávení a imunitní systém zvířat, což u nich posiluje odolnost vůči nemocem a podporuje správný příjem živin.

PRECOCARE je bohatý na obsah huminových a fulvových kyselin

které se podílejí na několika biologických aktivitách. Dokážou na sebe vázat toxiny, těžké kovy, radionuklidy a patogeny nacházející se v trávicím traktu zvířat a vylučují je z těla.

Huminové kyseliny mohou také upravovat imunitní systém zvířat tím, že stimulují tvorbu protilátek, cytokinů a makrofágů.

Je zdrojem mikroprvků

které jsou v malých dávkách potřebné pro normální fungování zvířat.

Stopové prvky se mohou účastnit řady metabolických procesů, které jsou nezbytné pro tvorbu DNA, RNA, bílkovin, tuků a sacharidů u živočichů, jako je oxidace-redukce, metylace, karboxylace a fosforylace.


Mikroprvky mohou také působit jako katalyzátory enzymů, hormonů a vitamínů, které řídí metabolismus zvířat.

Je zdrojem vitamínů

které jsou životně důležité pro metabolismus zvířat.

Vitamíny mohou podporovat produkci energie, funkci nervové soustavy, krvetvorbu, zdraví zraku, kůže a kostí a zlepšovat reprodukční schopnost zvířat.

Obsah vitamínů může zabránit hypovitaminóze, která je příčinou mnoha nemocí živočichů.

Je zdrojem aminokyselin

které jsou nezbytné pro tvorbu bílkovin u živočichů.

Aminokyseliny podporují růst a svalový vývin, zvyšují kvalitu jatečného těla a výtěžnost masa.

Aminokyseliny také regulují hormonální rovnováhu, enzymovou aktivitu, funkci neurotransmiterů a genovou expresi u zvířat.

Je zdrojem minerálů

které jsou životně důležité pro zdravou fyziologii zvířat.

Minerály napomáhají k zachování acidobazické rovnováhy a podporují tvorbu kostní tkáně.

Pomáhají také předcházet nemocem a ve směsi PRECOCARE jsou obsaženy v dostatečném množství.

Rašelino-sapropelový koncentrát

Složení:

Hmotnostní podíl organické látky, %: ≥85
Hustota, g/cm3: ≥ 1,05-1,1
Vlhkost, %: 85-90
Kyselost, pH: 7,3-9,5
Stav: tekutý

Dobytek, krávy, plodní býci, telata, prasata, plodní kanci, drůbež, domácí mazlíčci, koně, velbloudi, králíci, kozy a ovce.

from 1200 Kč

PRECOCARE lze použít pro různé druhy zvířat

Aplikace a dávkování pro zvířata

Denní dávka, ml/ na kg tělesné váhyPodávat po dobu/ přestávka mezi podávánímDoporučená celková doba užívání
Krávy 30 dní před otelením přidat 0,5 ml do krmiva15 dní/10 dní
Dojné krávypřidat 0,5 ml do krmiva nebo siláže15 dní/10 dní
Telata (2-6 měsíců stará) přidat 0,5 ml do krmiva15 dní/10 dní
Telata (stará 10 dní až 2 měsíce)přidat 0,4 ml do odtučněného mléka nebo ovesné kaše60 dní
Kojící se selátka přidat 0,4 ml do mléka nebo ovesné kaše15 dní/10 dní
Odstavená selátka přidat 0,5 ml do krmiva15 dní/10 dní
Prasnice 4 – 5 týdnů před porodem přidat 0,5 ml do krmivado 60-ti dní
Оvce, kozysmíchat 0,5 ml do krmiva nebo siláže15 dní/10 dní
Jehňátka stará až 4 měsícepřidat 0,4 ml do krmiva15 dní/10 dní
Kozy 4-8 měsícůpřidat 0,5 ml do krmiva15 dní / 10 dní
Koně, velbloudi200 ml na 600 kg tělesné váhy28 dní/28 dní
Králícipřidat 0,4 ml do krmiva15 dní/10 dní
Brojlerová kuřata 2 l přípravku na 1000 l pitné vodyneomezená doba užívání
Slepice a nosnéslepice 2 l přípravku na 1000 l pitné vody30 dní/7 dní
Krůty, kachny, husy, pštrosi 2 l přípravku na 1000 l pitné vody30 dní/7 dní

Předpisy pro užívání rašelino-sapropelové přísady do krmiva „PRECOCARE“

×
This site is registered on wpml.org as a development site.